Aanvraag omgevingsvergunning Spinnersweg 54 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CJ 54
Publicatiedatum
26-10-2016
Einddatum
21-12-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Spinnersweg 54 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van 2 eiken op het perceel Spinnersweg 54, 7586 CJ Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.