Aanvraag omgevingsvergunning Het Witte Zand 35 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586GW 35
Publicatiedatum
26-10-2016
Einddatum
21-12-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Het Witte Zand 35 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een erker op het perceel Het Witte Zand 35, 7586 GW Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.