Besluit omgevingsrecht IJsvogelstraat 39 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587BJ 39
Publicatiedatum
21-07-2016
Einddatum
15-09-2016
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht IJsvogelstraat 39 in De Lutte Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor een afwijking van het bestemmingsplan voor het verbouwen van een woning en het plaatsen van een bijgebouw met erfafscheiding op het perceel IJsvogelstraat 39, 7587 BJ De Lutte.

Datum bekendmaking 19 juli 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.