Aanvraag omgevingsvergunning Brinkstraat 45 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PG 10
Publicatiedatum
21-07-2016
Einddatum
15-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Brinkstraat 45 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van een boom op het perceel Gildehauserweg 10, 7581 PG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.