Verleende vergunning Apv voor verkoop perkplanten door KPJ Losser op het grasveld aan de Braakstraat op 30 april 2016

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581EZ 2
Publicatiedatum
26-04-2016
Einddatum
21-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor verkoop perkplanten door KPJ Losser op het grasveld aan de Braakstraat op 30 april 2016 Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • KPJ Losser, mevrouw L. Bellers, Spinnersweg 64, 7586 CJ Overdinkel, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van perkplanten waarvan de opbrengst ten goede komt aan KPJ Losser op het grasveld aan de Braakstraat in Losser op zaterdag 30 april 2016 van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Datum bekendmaking 14 april 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.