Verleende vergunning Apv voor het houden van de Brocaatmarkt met oldtimershow op 5 mei 2016

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AN 25
Publicatiedatum
26-04-2016
Einddatum
21-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van de Brocaatmarkt met oldtimershow op 5 mei 2016 Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Hotel Marktzicht, de heer W.J.M. Kok, Martinusplein 25, 7581 AN in Losser voor het houden van de Brocaat markt met oldtimershow op donderdag 5 mei 2016 van 10.00 uur tot 21.00 uur in het centrum van Losser (Martinusplein). ¹

Datum bekendmaking 20 april 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.