Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 47 in Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PK 47
Publicatiedatum
26-04-2016
Einddatum
21-06-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 47 in Glane Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Het uitbreiden van een bestaande stal en herbouw van een jongveestal op het perceel Glanerbrugstraat 47, 7585 PK Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.