Aanvraag omgevingsvergunning Belvedereweg 3, sectie D, nummer 4944

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser D 4944
Publicatiedatum
26-04-2016
Einddatum
21-06-2016
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Het bouwen van een woning met bijgebouw op het perceel bekend als Belvedereweg 2 te De Lutte, kadastraal bekend als LSR00 sectie D, nummer 4944.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.