Verleende vergunning Apv voor het houden van een loterij op 28 mei aan de Bookholtlaan in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
24-05-2016
Einddatum
19-07-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van een loterij op 28 mei aan de Bookholtlaan in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • AJc’96, de heer V. Groenewoud, Bookholtlaan 1, 7581 BB in Losser voor het houden van een kansspel in de vorm van een loterij tijdens het AJc Tournament op 28 mei 2016.

Datum bekendmaking 12 mei 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.