Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met optredens/concerten in de Muziekkoepel in Overdinkel

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • Losser
Publicatiedatum
24-05-2016
Einddatum
19-07-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met optredens/concerten in de Muziekkoepel in Overdinkel Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende weg(en) is/zijn afgesloten voor alle verkeer:

Beschrijving

 • In verband met optredens/concerten in de Muziekkoepel aan de Spinnersweg te Overdinkel, in de maanden mei, juni en juli:
  • de kruising Spinnersweg/Ds. Pasmastraat op de volgende dag(en) en tijden:
   • Dinsdag 10 mei 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
   • Donderdag 19 mei 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
   • Donderdag 26 mei 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
   • Maandag 30 mei 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
   • Zaterdag 4 juni 2016, vanaf 08:00 uur tot 24:00 uur;
   • Woensdag 8 juni 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
   • Woensdag 15 juni 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
   • Maandag 27 juni 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
   • Donderdag 7 juli 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur;
   • Donderdag 14 juli 2016, vanaf 19:30 uur tot 21:30 uur.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.