Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Foksweg 9 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7588PM 9
Publicatiedatum
24-05-2016
Einddatum
19-07-2016
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

  • Het verbouwen/uitbreiden van een woning op de locatie(s), Foksweg 9, 7588 PM Beuningen. Geregistreerd onder zaaknummer 16Z00896. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 30 juni 2016.

Procedure

.