Besluit omgevingsrecht uitvoer werkzaamheden t.b.v. onderhoud fietspaden in Losser en Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
24-05-2016
Einddatum
19-07-2016
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht uitvoer werkzaamheden t.b.v. onderhoud fietspaden in Losser en Overdinkel Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van onderhoud aan de fietspaden voor de provinciale wegen N731 en N732 in Losser en Overdinkel.

Datum bekendmaking 12 mei 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.