Aanvraag omgevingsvergunning Richterstraat 71 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BW 71
Publicatiedatum
24-05-2016
Einddatum
19-07-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Richterstraat 71 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • bouwen van een carport op het perceel Richterstraat 71, 7582 BW Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvragen om vergunningen kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.