Aanvraag omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 25 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PL 25
Publicatiedatum
24-05-2016
Einddatum
19-07-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Mekkelhorsterstraat 25 in Beuningen Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • uitbreiden van een ligboxenstal op de locatie, Mekkelhorsterstraat 25, 7588 PL Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvragen om vergunningen kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.