Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het houden van de 32e Snerloop door De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AM 14
Publicatiedatum
23-11-2016
Einddatum
18-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het houden van de 32e Snerloop door De Lutte Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Loopgroep De Lutte, de heer Oude Egbrink, Zandhorstlaan 225, 7576 VD in Oldenzaal voor het houden van de 32e Snertloop waarbij een route wordt gelopen door De Lutte op zondag 4 december 2016 van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Datum bekendmaking 11 november 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.