Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent tijdensde 32e Snertloop in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AM 14
Publicatiedatum
23-11-2016
Einddatum
18-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent tijdensde 32e Snertloop in De Lutte Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Loopgroep De Lutte, de heer Oude Egbrink, Zandhorstlaan 225, 7576 VD in Oldenzaal voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten op de parkeerplaats bij Erve Boerrigter in De Lutte ten behoeve van de 32e Snertloop op zondag 4 december 2016.

Datum bekendmaking 11 november 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.