Verleende ontheffing Drank- en Horecawet voor Het Zentrum, Brinkstraat 28 tijdens de kerstmarkt in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GD 28
Publicatiedatum
23-11-2016
Einddatum
18-01-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet voor Het Zentrum, Brinkstraat 28 tijdens de kerstmarkt in Losser Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • Het Zentrum, mevrouw Klumper-Wilmink, Brinkstraat 28, 7581 GD Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de kerstmarkt aan de Brinkstraat in Losser op zondag 18 december 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Datum bekendmaking: 9 november 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.