Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Bentheimerstraat 81 in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587NG 81
Publicatiedatum
23-11-2016
Einddatum
18-01-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Bentheimerstraat 81 in de Lutte Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken: 

Beschrijving

  • Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor “het bouwen van een woning” op het perceel Bentheimerstraat 81, 7587 NG de Lutte. Geregistreerd onder zaaknummer 16Z02505.

De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 2 januari 2017.

Procedure

.