Besluit omgevingsrecht Hakenbergweg 18 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RM 18
Publicatiedatum
23-11-2016
Einddatum
18-01-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Hakenbergweg 18 in Beuningen Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor een asbestsanering van een dakbeschot, het plaatsen van een nieuw dakbeschot en het hergebruik van de huidige dakpannen op het perceel Hakenbergweg 18, 7588 RM Beuningen.

Datum bekendmaking 10 november 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.