Aanvraag omgevingsvergunning voor de middenberm van de Gronausestraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 2267
Publicatiedatum
23-11-2016
Einddatum
18-01-2017
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van 3 esdoorns in de middenberm van Gronausestraat in Losser op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie N, nummer 2267.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.