Aanvraag omgevingsvergunning nabij Bredelweg 3 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 261
Publicatiedatum
23-11-2016
Einddatum
18-01-2017
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van een eik op het perceel met kadastrale aanduiding sectie Q, nummer 261 nabij Bredelweg 3, 7582 RA Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.