Melding activiteiten besluit van de Wet milieubeheer door Worldvalve B.V., Leusinkweg 5a, 7582 CM Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582CM 5 a
Publicatiedatum
23-02-2016
Kaart behorende bij: Melding activiteiten besluit van de Wet milieubeheer door Worldvalve B.V., Leusinkweg 5a, 7582 CM Losser  Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door:

Beschrijving

  • Worldvalve B.V., Leusinkweg 5a, 7582 CM Losser

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.