Melding activiteiten besluit van de Wet milieubeheer door - Florilympha, Lutterzandweg 16-1, 7587 LH de Lutte

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587LH 16
Publicatiedatum
23-02-2016
Kaart behorende bij: Melding activiteiten besluit van de Wet milieubeheer door - Florilympha, Lutterzandweg 16-1, 7587 LH de Lutte  Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door:

Beschrijving

  • Florilympha, Lutterzandweg 16-1, 7587 LH de Lutte

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.