Ingetrokken omgevingsvergunning op de percelen Poldermolen 25 en 27, 7587 SC De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 7587SC 25
  • 7587SC 27
Publicatiedatum
23-02-2016
Kaart behorende bij: Ingetrokken omgevingsvergunning op de percelen Poldermolen 25 en 27, 7587 SC De Lutte  BESLUITEN OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning in te trekken voor het bouwen van de woningen aan de Poldermolen 25 en 27, 7587SC De Lutte.
    Datum bekendmaking 17 februari 2016

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.