Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Prins Hendrikstraat 1, 7587 BG Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
23-02-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Prins Hendrikstraat 1, 7587 BG Overdinkel  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • brandveilig gebruik van het Kulturhus op het perceel Prins Hendrikstraat 1, 7576 BG  Overdinkel.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.