Verleende vergunning Apv voor het houden van het Bruegheliaans Festijn in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
23-08-2016
Einddatum
18-10-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van het Bruegheliaans Festijn in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Stichting Bruegheliaans Festijn, Postbus 13, 7580 AA Losser voor het houden van het Bruegheliaans Festijn in het centrum van Losser op de onderstaande dagen en tijden:
    • donderdag 25 augustus 2016 van 16.00 tot 24.00 uur;
    • vrijdag 26 augustus 2016 van 9.00 uur tot zaterdag 27 augustus 2016 2.00 uur;
    • zaterdag 27 augustus 2016 van 9.00 uur tot zondag 28 augustus 2016 2.00 uur;
    • zondag 28 augustus 2016 van 12.00 uur tot 20.00 uur.

Datum bekendmaking 16 augustus 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.