Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Johma in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CZ 35
Publicatiedatum
23-08-2016
Einddatum
18-10-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan Johma in Losser Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Johma, De Pol 35, 7581 CZ in Losser voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve van de familiedag op zaterdag 10 september 2016 bij Johma op de parkeerplaats aan De Pol 35 in Losser.

Datum bekendmaking 11 augustus 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.