Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het Bruegheliaans Festijn 2016 in Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • Losser
Publicatiedatum
23-08-2016
Einddatum
18-10-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het Bruegheliaans Festijn 2016 in Losser Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het Bruegheliaans Festijn 2016 van donderdag 25 augustus 2016 tot en met zondag 28 augustus 2016: 

Beschrijving

 • Gesloten te verklaren, de volgende parkeerlocaties:
  • Raadhuisplein, maandag 22 augustus 2016 vanaf 10.00 uur tot en met maandag 29 augustus 2016 tot 22:00 uur;
  • Martinusplein, donderdag 25 augustus 2016 vanaf 18:00 uur tot en met maandag 29 augustus 2016 tot 18:00 uur.
 • In beide richtingen gesloten te verklaren van donderdag 25 augustus 2016 vanaf 16:00    uur tot en met zondag 28 augustus 2016 tot 20:00 uur, de volgende wegen:
  • Sint Maartenstraat;
  • Kerkstraat;
  • Raadhuisstraat, tussen Sint Maartenstraat en ingang parkeerterrein De Brink;
  • Teylerstraat;
  • Torenstraat;
  • Roberinkstraat;
  • Brinkstraat, tussen Bernard Leurinkstraat en de Openbare Bibliotheek;
  • Parkeerterrein Langenkamp.
 • In beide richtingen gesloten te verklaren op zondag 28 augustus 2016 tussen 14:00 uur en 18:00 uur, in verband met de te houden Brueghelstoet, de volgende wegen:
  • Bernard Leurinkstraat;
  • Gronausestraat, tussen Bernard Leurinkstraat en Oranjestraat;
  • Langenkamp, tussen Gronausestraat en Braakstraat;
  • Braakstraat;
  • Scholtinkstraat, tussen Braakstraat en Bernard Leurinkstraat.
 • Eenrichtingsverkeer in te stellen voor de volgende weg:
  • Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard Leurinkstraat, vanaf dinsdag 23 augustus 2016 (vanaf 22:00 uur), tot en met maandag 29 augustus 2016 tot 18:00 uur.
 • Een taxistandplaats in te richten in de Kerkstraat, ter hoogte van de Aloysiusschool, op:
  • vrijdag 26 augustus 2016, tussen 20:00 uur en 07:00 uur;
  • zaterdag 27 augustus 2016, tussen 20:00 uur en 07:00 uur.
 • Gesloten te verklaren voor alle verkeer en in combinatie met de in te richten taxistandplaats, de Raadhuisstraat ter hoogte van het Raadhuisplein, op:
  • vrijdag 26 augustus 2016, tussen 20:00 uur en 07:00 uur;
  • zaterdag 27 augustus 2016, tussen 20:00 uur en 07:00 uur.
 • Eenrichtingsverkeer in te stellen in combinatie met de in te richten taxistandplaats, op vrijdag 26 augustus 2016 en zaterdag 27 augustus 2016, tussen 20:00 uur en 07:00 uur, voor de volgende wegen:
  • Kerkstraat, tussen Sint Maartenstraat en Raadhuisstraat;
  • Raadhuisstraat, tussen Kerkstraat en toegang parkeerterrein De Brink.
 • Opheffen van het bestaande parkeerverbod ter plaatse van het gedeelte Bernard Leurinkstraat tussen Sint Maartenstraat en Brinkstraat, donderdag 25 augustus 2016, vanaf 16:00 uur, tot en met zondag 29 augustus 2016 tot 18:00 uur.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.