aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LA 19
Publicatiedatum
23-03-2016
Kaart behorende bij: aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • bouwen van een loods op het perceel Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen