Aanvraag om omgevingsvergunning aan de Langekamp te Losser, kadastraal bekend Sectie A, nummer 3432 Gemeente Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
23-03-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning aan de Langekamp te Losser, kadastraal bekend Sectie A, nummer 3432 Gemeente Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • bouwen van 21 appartementen aan de Langekamp te Losser, kadastraal bekend Sectie A, nummer 3432 Gemeente Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.