Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het evenement Samenloop voor hoop in het Gerardus Majellapark in Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-06-2016
Einddatum
16-08-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het evenement Samenloop voor hoop in het Gerardus Majellapark in Overdinkel Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Aan de heer M. Lem, Lijsterbesstraat 28, 7581 XS Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het evenement Samenloop voor hoop in het Gerardus Majellapark in Overdinkel op zaterdag 25 juni 2016 van 14.00 uur tot 1.30 uur en op zondag 26 juni 2016 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Datum bekendmaking 15 juni 2016.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.