Aanvraag omgevingsvergunning perceel aan de Broekhoekweg, locatie sectie Q, nummer 156 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 156
Publicatiedatum
21-06-2016
Einddatum
16-08-2016
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het kappen van 2 loofbomen en het bouwen van een antenne installatie aan de Broekhoekweg op de locatie sectie Q, nummer 156.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.