Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor Café De Herberg in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BX 270
Publicatiedatum
21-12-2016
Einddatum
01-02-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor Café De Herberg in Overdinkel

Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Café De Herberg, Hoofdstraat 270, 7586 BX Overdinkel voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in dat horecabedrijf gedurende het tijdvak van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Datum bekendmaking 13 december 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.