Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan KBS De Verrekijker in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582BG 2
Publicatiedatum
21-12-2016
Einddatum
01-02-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten aan KBS De Verrekijker in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • KBS De Verrekijker, Jan Janstraat 2, 7582 BG in Losser voor het houden van een carnavalsoptocht in Losser op vrijdag 17 februari 2017 van 13.15 uur tot ongeveer 14.45 uur. De volgende route wordt gelopen: Jan Janstraat-Markeweg-Cato Elderinkstraat-Hogeweg-Muchteweg-Diepenbrocklaan-Vlasakker-Jan Janstraat.

Datum bekendmaking 9 december 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.