Aanvraag omgevingsvergunning Ludgeruslaan 9 iin Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581DE 9
Publicatiedatum
21-12-2016
Einddatum
01-02-2017
Bekendmaking

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Vergroten van een dakkapel en het wijzigen van een dak op het perceel Ludgeruslaan 9, 7581 DE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.