Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent tijdens het Dorpsfeest in Beuningen

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588SC 3
Publicatiedatum
20-09-2016
Einddatum
15-11-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent tijdens het Dorpsfeest in Beuningen Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Stichting Sportveld Beuningen, Lomanskamp 3, 7588 SC in Beuningen voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve van het Dorpsfeest Beuningen op zaterdag 24 en zondag 25 september 2016 op het sportveld in Beuningen.

Datum bekendmaking 14 september 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.