Melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiestysteem Snippertweg 1 in Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582PC 1
Publicatiedatum
20-09-2016
Einddatum
15-11-2016
Kaart behorende bij: Melding voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiestysteem Snippertweg 1 in Losser Er is een meldingsformulier op grond van het “Besluit algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting” ingediend voor het: 

Beschrijving

  • aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het perceel Snippertweg 1, 7582 PC Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open.