Aanvraag omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 15 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581XX 15
Publicatiedatum
20-09-2016
Einddatum
15-11-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lijsterbesstraat 15 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • wijzigen van een bestemmingsplan op het perceel Lijsterbesstraat 15, 7581 XX Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.