Aanvraag omgevingsvergunning Koppelboerweg Bentheimerstraat 26in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NH 26
Publicatiedatum
20-09-2016
Einddatum
15-11-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Koppelboerweg Bentheimerstraat 26in De Lutte Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • verbouwen van een woning op het perceel Bentheimerstraat 26, 7587 NH De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.