Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor mevrouw L.M.C. Schipper -Veldscholten

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581RA 93
Publicatiedatum
25-02-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor mevrouw L.M.C. Schipper -Veldscholten  Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • mevrouw L.M.C. Schipper -Veldscholten, Lutterstraat 93, 7581 RA in Losser voor het houden van het evenement ‘Vrouw 2016’ op zondag 29 mei 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur op het terrein bij de Steenfabriek in Losser. ¹
    Datum bekendmaking 19 februari 2016

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.