Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan de heer T.H. Pünt

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587BV 13
Publicatiedatum
25-02-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan de heer T.H. Pünt ¬†Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet; Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan heer T.H. Pünt, Smidskaamp 13, 7587 BV De Lutte voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Poas Bloas festival in Sporthal De Luttermolen in De Lutte op maandag 28 maart 2016 van 12.00 uur tot 21.00 uur.

Procedure

 Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.