Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan Aan Stichting OVO

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BN 147
Publicatiedatum
25-02-2016
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan Aan Stichting OVO  Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet; Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan Stichting OVO, de heer R. Vriezema, Hoofdstraat 147, 7586 BN Overdinkel voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Muzikaal evenement ter gelegenheid van het 90 jarig jubileum van Muziekvereniging Crescendo in de Muziekkoepel in Overdinkel op zaterdag 4 juni 2016 van 13.00 uur tot 23.00 uur.

Datum bekendmaking: 19 februari 2016

Procedure

 Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.