Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Oranjestraat 26, 7581 EX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581EX 26
Publicatiedatum
25-02-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Oranjestraat 26, 7581 EX Losser  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • het kappen van een boom op het perceel Oranjestraat 26, 7581 EX Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.