Verleende stookontheffing Hanhofweg 25A in De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587LK 25 A
Publicatiedatum
19-10-2016
Einddatum
14-12-2016
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Hanhofweg 25A in De Lutte Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 voor de volgende percelen gelegen aan de: 

Beschrijving

  • Hanhofweg 25A, 7587 LK de Lutte (dit geldt ook voor een vreugdevuur).

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.
Datum bekendmaking 13 oktober 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.