Verleende vergunning Apv voor het houden van een kansspel tijdens het Brueheliaans Festijn in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
19-07-2016
Einddatum
13-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van een kansspel tijdens het Brueheliaans Festijn in Losser Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Carnavalsvereniging De Martinikerlkes, Denekamperdijk 10, 7581 PJ Losser voor het houden van een kansspel in de vorm van een loterij tijdens het Bruegheliaans festijn 2016 op 28 augustus 2016 in Losser.

Datum bekendmaking: 8 juli 2016

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.