Verleende vergunning Apv voor het houden van de Losserloop in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 1
Publicatiedatum
19-07-2016
Einddatum
13-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van de Losserloop in Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • KVV Losser, Bookholtlaan 7, 7581 BB in Losser voor het houden van de Losserloop op zondag 21 augustus 2016 van 11.00 uur tot 15.00 uur door Losser.¹

Datum bekendmaking 8 juli 2016

Procedure

egen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ยน moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.