Verleende vergunning Apv voor het houden van de Landgoed Twente Marathon

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
19-07-2016
Einddatum
13-09-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van de Landgoed Twente Marathon Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Loopvereniging Dionysos, Landweerstraat 15, 7591 AL Denekamp voor het houden van de Landgoed Twente Marathon waarbij een route wordt gelopen door gemeente Losser op zaterdag 15 oktober 2016 van 8.00 uur tot 19.00 uur. De start en finish zijn bij Hotel Restaurant het Ros van Twente in De Lutte.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.