Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de 9e editie van de Landgoed Twente Marathon

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
19-07-2016
Einddatum
13-09-2016
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de 9e editie van de Landgoed Twente Marathon Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor een parkeerverbod geldt voor beide zijden van de volgende weg:

Beschrijving

  • In verband met de op zaterdag 15 oktober 2016 te houden 9e editie van de Landgoed Twente Marathon van 07.00 uur tot 18.00 uur:
    • de Beuningerstraat tussen de Lossersedijk en perceel Beuningerstraat 22.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.