Besluit tot verwijderen aanhanger Holtinkstraat

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7582BS 19
Publicatiedatum
19-07-2016
Einddatum
13-09-2016
Kaart behorende bij: Besluit tot verwijderen aanhanger Holtinkstraat Besluit tot verwijderen aanhanger Holtinkstraat.

Beschrijving

  • Op de parkeerplaats aan de Holtinkstraat ter hoogte van nummer 19 staat al geruime tijd een aanhanger met het kenteken WF-87-VR met een blauw gesloten opbouw. Dit is niet toegestaan op grond van artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
    De eigenaar van deze aanhanger wordt gelast deze te verwijderen en verwijderd te houden vóór 30 juli 2016. Indien na deze datum de aanhanger niet verwijderd is, wordt de aanhanger van gemeentewege verwijderd, opgeslagen en indien nodig vernietigd of verkocht na 13 weken. De gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar van de aanhanger.

Procedure

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.