Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Aanvraag omgevingsvergunning ter hoogte van Pastoor van Laakstraat 57 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CB 57
Publicatiedatum
19-07-2016
Einddatum
13-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning ter hoogte van Pastoor van Laakstraat 57 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • vellen of doen vellen van houtopstanden ter hoogte van het perceel Pastoor van Laakstraat 57, 7586 CB Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.